Buro Wizard
 

Over Buro Wizard

Eén van onze sterke punten is het meedenken met de cliënt op vele terreinen. Juist daarvoor is een vast, blijvend aanspreekpunt van belang die van alle zaken binnen uw organisatie op de hoogte is. Uw aanspreekpunt is zelf ook ondernemer en weet op een efficiënte wijze kennis en ervaring binnen en buiten de organisatie om te zetten in bruikbare en uitvoerbare adviezen. Ook een snelle handelswijze wordt als positief ervaren; snel reageren op vragen wordt door ons als vanzelfsprekend geacht zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is. Met een combinatie van creatief meedenken en adviseren, gepaard gaand met een positieve inzet, menen wij waardevol voor uw organisatie te zijn. Onze gestaag groeiende relatieportefeuille bewijst het vertrouwen dat vele ondernemers in ons hebben.

Buro Wizard is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Door zich te richten op kwaliteit en deskundigheid in de administratieve en fiscale dienstverlening bewerkstelligt NOAB maatschappelijke erkenning voor de zelfstandige administratie- en belastingdeskundige. Het lidmaatschap fungeert daarbij als keurmerk. NOAB hanteert een streng toelatingsbeleid, zodat de cliënten van NOAB-leden kunnen rekenen op een hoge standaard in administratieve en fiscale dienstverlening. Waar gewenst kan een beroep worden gedaan op accountants, notarissen, advocaten, fiscaal juristen en financial planners van de NOAB-adviesgroep. Daarnaast beschikt Buro Wizard ook over diverse contacten uit het eigen netwerk. In 2009 zijn wij door de kwalificatiecommissie wederom geherkwalificeerd.

Buro Wizard | Postbus 9175 | 3007 AD Barendrecht | M 06-44798537 | T 0180-546866 | info@buro-wizard.com