Buro Wizard
 

 

Opstellen van jaarrapporten

Na het verwerken of aanleveren van de financiële administratie kunnen de resultaten van uw onderneming in een jaarrapport gepresenteerd worden. De omvang en inhoud hiervan voldoen uiteraard aan de wettelijk daartoe gestelde eisen. Wij geven geen samenstellingverklaring af; indien dit op enig moment noodzakelijk is, kan hiervoor door derden worden gezorgd.

Periodieke financiële overzichten

Als organisatie wilt u graag weten hoe u er financieel voorstaat. Om u hierin van informatie te voorzien kunnen voor elke frequentie financiële overzichten worden opgesteld die het reilen en zeilen van de financiën van uw bedrijf weergeven. Ook voor de toekomst kunnen prognoses en begrotingen bijdragen bij beleidsbepaling of het aanvragen van kredieten.

Advisering

Tijdens algemene besprekingen en besprekingen naar aanleiding van het jaarrapport komen allerlei facetten van de bedrijfsvoering ter sprake. Wij fungeren graag als sparringpartner en klankbord en merken dat dit op prijs gesteld wordt. Zo denken wij graag mee over de toekomst van uw bedrijf en kunnen we onze ervaringen met cliënten delen. Graag dienen wij onszelf hierbij een huisartsenfunctie toe; wij kunnen snel constateren wat het probleem en de behandeling daarvan is. In 95% van de gevallen kunnen wij de ‘patiënt’ zelf helpen door oplossingen te bieden. In 5% van de gevallen wordt een specialist ingeschakeld die met de ‘huisarts’ en ‘patiënt’ een gezamenlijk behandelplan opstelt.

Buro Wizard | Postbus 9175 | 3007 AD Barendrecht | T 0180-546866 | info@buro-wizard.com